Ikke minst fordi Hjortås ligger ved Koberg slott, hvor det har vært drevet jakt og viltstell i århundrer, har området en av de sterkeste viltstammene i Sverige. Det er særlig gode bestander av dåhjort og villsvin, men også bra med rådyr, elg, kronhjort og småvilt.