Alle kaliber som er tillatt til norsk og svensk storviltjakt, det som i Sverige kalles «klass 1», kan brukes med godt resultat også på villsvin – og annet Skandinavisk storvilt. Det betyr at 6,5×55 og oppover fungerer fint. Jeg har skutt absolutt flest griser med .270 Win., som er en .30-06 “nedstrupet”  til snaue 7 mm. Mine erfaringer med dette kaliberet på villsvin er gode, og jeg får nesten alltid gjennomskyting.

Treffpunktet er alltid viktigst

Her som ellers er treffpunkt og kulevalg, i prioritert rekkefølge, viktigere enn kaliberet du skyter med. Det er det alltid viktigere å kunne skyte godt, og trene mye, enn å ha et kraftig kaliber. Da er det greit at ammunisjonen verken er for dyr eller gir for mye rekyl. Bruk derfor et våpen som du behersker og skyter godt med. Naturligvis er det ingen ulempe med et kraftigere kaliber, for eksempel 9,3×62, og da særlig på de største galtene som har et kraftig “brystpanser” og stor kropp. Det gir deg større feilmargin og mer blodtap som letter et eventuelt ettersøk, men et dårlig treff med et krafitg kaliber er fortsatt et dårlig treff. De fleste grisene som blir skutt er heller ikke hundrekilos galter, men “matgriser” på plussminus 50 kg.

Tilstreb gode sideskudd og forsøk å ødelegge bein. Skyt ikke for langt bak og ikke for høyt. Dette betyr, som den klare hovedregel, at du ved sideskudd skal sikte du på frambeinet (bogen), og ikke bak bogen som noen forfekter. Dette gjelder strengt tatt alt hjortvilt, men særlig gris som har de vitale organene noe lenger foran enn hjortedyr.  Så går du 1/3 opp fra underkanten av dyret. Sitter du mye høyere enn dyret, i et høyt jakttårn og relativt nære, kan siktepunktet legges noe høyere og opp mot midt på dyrekroppen, men ikke høyere.

Kulevalg

Etter treffpunkt vil jeg si at kulevalget er det nest viktigste. Rimelige, hurtigekspanderende kuler er ikke å anbefale. Velg i stedet gode «premium» kuler som for eksempel Barnes TTSX, Nosler Accubond, Hornady GMX, Norma Oryx eller Swift A-frame. Selv om gode kuler ikke er billige, så er dette småpenger i den store sammenhengen. Det er fint å spare penger, men ikke gjør det når du skal kjøpe kuler.