På Hjortås jakter vi dels ved smygjakt og dels ved posteringsjakt, først og fremst da fra faste tårn. Jakt fra tårn gir gode naturopplevelser og sikre skudd mot viltet. Skyteavstand vil typisk være 20-150 m. Vi jakter primært dåhjort, villsvin og rådyr. I Sverige er det som hovedregel tillatt å jakte (skyte) en time før soloppgang og en time etter. Det er en fin regel som passer kikkertsiktet godt. Villsvin er unntatt herfra og kan skytes døgnet rundt.

Jeg har selv den største respekten for viltet og naturen, og jeg er glad i all ferdsel i naturen – og ikke bare med gevær. All jakt skal skje med respekt for viltet og på en etisk forsvarlig måte. Alt vilt blir naturligvis nyttiggjort på beste måte som den fantastiske matressurs dette er. Helt selvsagt er det også at vår bruk av skytevåpen er forsvarlig og sikker til enhver tid.

IMG_3142