Sverige er etter mitt syn et av verdens beste jaktland, og kanskje det beste i Skandinavia. Dette skyldes særlig tre ting:  Stor artsrikdom, høy vilttetthet og rause jakttider. Flere steder i Sverige er det, i tillegg til elg, rådyr og kronhjort, gode bestander av dåhjort og villsvin – to viktige viltarter som praktisk talt ikke finnes vilt andre steder i Skandinavia. Videre er det ofte en mye høyere vilttetthet enn i Norge. Og hvor kan du ellers jakte storvilt, nemlig villsvin, 365 dager i året? Annet storvilt og klovvilt kan man, med forskjellige variasjoner, jakte fra 16. august og ut mars – mer enn halve året. Dette lukter det jakt av! Se ellers oversikt over svenske jakttider her.

For å jakte i Sverige må du løse svensk jaktkort hos Naturvårdsverket. Dette koster 400 kr og gjelder for ett år, fra 1. juli til 30. juni året etter.  Det er ikke krav om noen skyteprøveInnførsel av våpen til Sverige er enkelt idet du bare fyller ut en skjutvapendeklaration på nettet. Du trenger ikke å stoppe og forevise våpenet hos svensk tollstasjon , men må ha med deg våpenkortet eller våpenpass.

Det samme gjelder også for norske tollmyndigheter, ihvertfall om du har et Europeisk våpenpass som du får hos politiet. Da kan du passere grensa fritt også uten å måtte stoppe og deklarere våpenet å norsk side. Se mer informasjon fra Tolletaten her.

Bruker du lyddemper så krever denne strengt tatt en egen «införseltillstånd» fra svensk politi. Søknadsblanketten finner du her og tillatelsen koster ca 900 SEK.  Dette skal også endes fra 1. juli 2022, hvor lyddmeper antagelig blir som i Norge.

Import av kjøtt fra egen jakt til Norge er også veldig greit. Du kan fritt ta med inntil 10 kg uten å betale toll og avgifter, og uten å måtte deklarere. Tar du med deg mer enn 10 kg, skal du betale 15 % merverdiavgift (basert på en kjøttpris på 50 kr/kg). Har du med deg mer enn 75 kg kjøtt i løpet av et kalenderår, må du også betale toll. Mer informasjon fra Tolletaten finner du her.