879A4045 Zera er godkjent ettersøkshund, og en av mine to ettersøkshunder.

Når står du overfor en skadeskyting og et ettersøk?

Grensen for hva som skal anses for skadeskyting er ikke klar, og den er ikke definert  i lovverket. Men spørsmålet kan også omformuleres til :Hvor langt løper et dødt dyr?  Forskning  har vist at en voksen elg  med et skudd gjennom begge lunger kan holde seg oppreist i 30 sekunder, og vil normalt ha en fluktstrekning på 65 meter før den faller om og dør. I løpet av 30 sekunder kan en elg likevel løpe opptil 300 meter. Dette er altså fortsatt med et “perfekt” skudd gjennom begge lunger.

Dette har også overføringsverdi til andre klovdyr, men mindre dyr vil løpe kortere. Vi kan i alle fall si at en fluktstrekning på over 300 meter bør anses som en skadeskyting.

Man skal ha tilgang på en ettersøkshund og det er naturligvis ikke grunn til å være tilbakeholden med å tilkalle denne.

Zera dåhjortettersøk

Zera villsvinettersøk

IMG_3113