Skogen er fantastisk plass, både for avkobling og arbeid. Skog er tilholdsstedet for det meste av biologisk mangfold på landjorda, og et av jordas viktigste økosystemer. Ikke minst lukter den godt og taler til deg ved å tie.

Tanken her er å etterhvert skrive litt om arbeid og aktiviteter i skogen, og forhåpentligvis komme med noen gode tips.