Villsvinkjøtt regnes som en delikatesse, men bør i likhet med tamsvin kontrolleres for trikiner. Trikiner er en parasitt som finnes i muskulaturen og kan gi sykdommen trikinose. Rett nok er det svært sjelden det avdekkes trikiner, og av de villsvin som ble undersøkt i Sverige 2002-2008 var 1 av 10 000 infisert. De seneste årene er det i Sverige gjort i underkant av 100.000 tester i året, og fra 2009 til 2017 er det avdekket henholdsvis trikiner i 1, 4, 3, 6, 5, 3, 1, 1, og 6 prøver, og med andre ord 3,3 funn i året. Kilde: JP Hästveda

Trikinene dør dessuten normalt ved både nedfrysing  til -20 ºC i to uker og ved varmebehandling over 68 ºC. Men det er liten grunn til å ta sjansen, og jeg vil anbefale alle å undersøke kjøttet for trikiner før det spises.

Trikinprøven tas ved at du sender inn en kjøttbit som ikke skal være for liten, gjerne 25-50 gram eller ca. 5×5 cm,  Det enkleste og beste er å ta en bit fra frambeinets store muskel (leggmuskelen), eventuelt nyretappen eller tyggemuskulatur i kinnet. Tester kan utføres både i Norge og Sverige, for eksempel hos Vestfoldlab.no eller JP Hästveda AB, som jeg vil anbefale.

Se også Veterinærinstituttets sider.