Allrum-2et

Jeg er selv ikke så opptatt av troféer, men et jaktminne er alltid hyggelig. Og jo mer du kan ta vare på av byttet, jo bedre. Selv tar jeg derfor vare på det meste av horn og gevirer. Og dersom du vil ta vare på en skalle for å henge på veggen, så kan du kanskje få noen tips her:

  1. Flå skallen og skrap av så mye kjøtt som mulig. Nesebrusk kan med fordel klippes bort.
  1. Deretter kan du sage skallen slik at den passer på ei plate. Noen foretrekker å beholde hele overkjeven med tenner. Andre sager av mye og lar det bare være pannebein igjen. Det vanligste er imidlertid en mellomting, det vil si å sage gjennom øyehulen og bevare nesebeinet. Ei trofésag med sagejigg, som denne fra Stabilotherm, gjør dette enklere.  Pass uansett på å ikke sage i tenner. Disse er mye hardere enn skallebeinet og vil gi sagbladet hard medfart.  Om du ikke sager helt perfekt er det lett å justere planheten og anleggsfalta mot plata etterpå, og særlig om du har en plansliper.
IMG_4988

Ei trofésag med sagejigg, som denne fra Stabilotherm, gjør kappingen enklere.

  1. Så kommer koking. Ha litt Zalo i vannet og sørg for at rosenkranser og geviret er over det kokende vannet. Skallen bør ikke kokes lenger enn nødvendig, men en time eller to må gjerne til. Så må resterende kjøtt skrapes av, eventuelt spyles av. Har du en liten steamer, kan denne sikkert også brukes til dette.
IMG_5001

Det er fint å holde på ute. Da er det ikke så farlig med verken lukt eller søl. En plansliper er også kjekk for siste finish på skallen, så den får et plant anlegg mot troféskjoldet.

  1. Etter koking kommer bleiking. Til dette brukes hydrogenperoksid. Dekk rosenkranser og selve geviret med aluminiums- eller plastfolie da disse ikke skal bleikes. Enten kan du legge skallen i et lite bad med hydrogenperoksid, eller du kan dekke den til med bomull vætet med hydrogenperoksidløsningen. Eller du kan også gjøre litt begge deler naturligvis, det vil si dekke det som ikke kommer ned i badet med vætet bomull. Bomullen kan også tildekkes med plastfolie så den ikke tørker. La dette stå alt i fra et par timer til et døgn, avhengig av hvor sterk oppløsning du bruker. Jeg bruker 2-4 timer. Husk gummihansker da hydrogenperoksid er etsende og ikke bør komme i kontakt med hud.
  1. Etter bleiking vaskes skallen grundig med Zalovann og tørkes, gjerne i sola.
  1. Når skallen er tørr, så er den klar for montering. Noen monterer direkte for eksempel på en vegg, men det mest praktiske er helst på et troféskjold eller -plate. Dette kan du selvfølgelig lage selv, eller kjøpe ferdig. Skallen festes enklest ved å lime fast en trekloss innvendig. Da kan du skru gjennom troféskjoldet og inn i klossen uten at skruen(e) synes. Særlig på større troféer kan det også skrues direkte inn i pannebeinet. Forboring bør uansett gjøres.
  1. Husk at dersom dette er et trofé som du vil ha bedømt av en oppmåler, bør du verken kappe eller montere før det er målt opp og bedømt. I dette tilfellet bør du bare koke det, selv om koking ikke er strengt nødvendig for oppmåling så lenge det er renset for kjøtt, hud og hår.